Walsbets

De Sint-Janskerk en haar schanstoren. 
Het dorp ligt op korte afstand van Wezeren. De toren van de St-Janskerk werd gebouwd omstreeks de zelfde tijd als deze van Wezeren. Ook deze diende als ideale uitkijkpost en grenswachter om de omgeving te bespieden. In geval van nood kon een beperkt aantai vluchtelingen er een onderkomen vinden. De toren meet aan de buitenzijde 7 x 7 meter. De kleine binnenruimte meet slechts 3 x 3 meter. De muren beschikken over vier schietgaten. Eén aan de oostkant, twee aan de zuidkant en één aan de westkant. De toegang tot de toren is hetzelfde als deze bij de kerk van Wezeren.

Eens de onveilige tijden voorbij, vond pastoor Geris (1736) een ideale oplossing. Hij liet een pastorie bouwen tegen drie kanten van de toren. Het gelijkvloers van de toren kon ingericht worden als keuken. De meid kon met één hand de klok luiden met het zeel dat door het plafond hing, terwijl ze met de andere hand de soep roerde. In 1931, bij de bouw van een nieuwe pastorie, werd de toren weer helemaal vrij gemaakt.