Sint-Truiden - abdijtoren


“Op 10 juli 1085 moest abt Laneo met de zijnen een toevlucht zoeken in de toren” In de zijtoren bevond zich een waterput. Een langdurig verblijf in de toren was mogelijk. De zijtoren is nog in zijn oorspronkelijke toestand.

In de 14de eeuw is de gevel ingestort en wederopgebouwd in de witte steen zoals men die nu nog kan zien. Aan de schietgaten merkt men dat bij het bouwen rekening werd gehouden met de mogelijkheid van een lange belegering en dus ook de mogelijkheid voor een degelijke verdediging en een langdurig verblijf in de toren.