Oostham


De toren van de kerk van Oostham wordt beschouwd als de oudste kerktoren van België, bewaard in zijn oorspronkelijke staat.

Aanvankelijk verkeerde men in de mening dat hij gebouwd werd als een alleenstaande constructie, enkel met de functie van vesting en schuilplaats. In de geschiedenis van Oostham wordt meermaals aangehaald dat de bevolking in geval van onraad toevlucht zocht in de toren.
De massieve bouw en de schietgaten als enige openingen in het onderste deel wijzen duidelijk op het verdedigend karakter. Bij latere opgravingen vond men de funderingen van het kerkschip dat aan de toren verbonden was. In de loop der jaren werden heel wat verbouwingen en vergrotingen uitgevoerd. Ondanks de veelvuldige verbouwingen bleef de toren bewaard in zijn oorspronkelijke staat.

De laatste verbouwing had plaats van 1956 tot 1958 nadat de kerk bij de aftocht van ons leger in 1940 door de Belgische soldaten werd in brand gestoken. Zo wilde men de Duitsers een strategische uitkijkpost ontnemen. Dit wijst er eens te meer op dat ook in latere eeuwen kerktorens als belangrijke observatieposten dienden