Literatuur

In de literatuur zijn een aantal historische voorstellingen van ophaalbruggen terug te vinden. Maar ook in situ resten er nog een aantal sporen.

- C. LowisKaartenboek van Averbode, 1650-1680. Hier zijn de schansen van Blaerdonk (Veerle), De Daal (Zutendaal), Ter Heyden (Balen), De Bolderbergwinning, Dorne (Diest), Dooleggers (Vorst) duidelijk getekend met een ophaalbrug. Ook bij de voorstelling van de gemeenten Aarschot, Opglabbeek, Testelt en Zichem zijn ophaalbruggen voorgesteld. De bruggen zijn hier allen van het type met balansbalken (priemen) met tegengewichten.

- De CantillonVermakelijkheden van Brabant en deszelfs onderhoorige Landen: Kwartier van Leuven, 1770: Van de voorgestelde ophaalbruggen zijn er slechts enkele waar een ketting is getekend als ophaalmiddel. De anderen zijn allen voorzien van balansarmen (priemen) met tegengewichten, hetzij vrijstaand, hetzij ingewerkt in het gebouw.

Diverse historische voorstellingenIn een aantal historische voorstellingen van lokale gebouwen zijn ophaalbruggen weer gegeven: ook hier gaat het vooral om bruggen met balanspriemen op een hameipoort of in een gevelwand, eerder uitzonderlijk met enkel ophaalkettingen. Bij het kasteel Pietersheim is een basculerende brug voorgesteld wat toch eerder uitzonderlijk lijkt gezien het neerklappend deel allicht lager reikt dan het waterniveau.

- Viollet-Le-DucEncyclopédie Médiévale (1840-1854). Alhoewel de schaal van de Franse kastelen veel grootser is dan in de Loonse contreien komen ook daar behoorlijk wat ophaalbruggen voor met balanspriemen. Een voorbeeld met ophaalkettingen is voorzien van tegengewichten gehangen aan het  deels basculerend brugdek.