Inventaris van boerenschansen

De informatie over boerenschansen wordt verzameld per provincie en per (deel-)gemeente. Deel-/gemeenten waar (nog) geen schansen zijn bekend worden (nog) niet vernoemd. Omdat buiten schansen ook andere omgrachte eigendommen in aanmerking kwamen als schuiloord is het de bedoeling deze ook op te nemen.
 
De informatie werd verzameld op basis van de Atlas van Ferraris, de Atlas der Buurtwegen, kadasterplannen en diverse publicaties van lokale heemkundige kringen. De herkomst wordt soms vermeld maar gebruikte bronnen worden zo veel mogelijk weergegeven in de bibliografie. Satellietfoto's zijn overgenomen van Google-Maps, een aantal omschrijvingen uit Wikipedia.
 
Als je wat rondsurft in de schansinventarisatie besef je enerzijds het belang van 'de veilige thuishaven' vlak in de buurt. Maar anderzijds ook de noodzaak van een goed 'tamtam'. Eens te meer blijkt dat die grote zware kerkklokken toch niet enkel bestemd waren om gelovigen naar de kerkdienst te lokken... Het systeem van schansen kan enkel maar functioneren indien gekoppeld aan een goed werkend alarmsysteem dat over een grote afstand waarneembaar was...
 
In navolgende INVENTARIS kan worden gekozen voor specifieke locaties.
 
              LIMBURG                   ANTWERPEN                   BRABANT                      
              

                   
                  Schansen in Nederland                  Schansen in Duitsland

                                               stand van inventaris
               Limburg:                        113 schansen 
               Antwerpen :                    72 schansen
               Vlaams-Brabant:            15 schansen
               Nederland:                      53 schansen
               Duitsland:                        33 schansen
                                 samen:       286 schansen

Vooral in de randzones zijn er nog twijfelgevallen  verder te onderzoeken:   'In Onderzoek'


Enkele voorbeelden van relatief goed bewaarde schansen: