Sint Jan-Paalstraat


De Sint Jan boogschuttersgilde werd gesticht in 1639. 
In 1659 werden negenentwintig statuten of reglementen opgesteld. Deze werden door E.H. pastoor Orey overgeschreven van een originele brief opgesteld door een zekere Joannes Moons in 1759. In 1768 schonk deze Moons een plaat aan de gilde.
Denis Oyen werd in 1946 voorzitter en liet het oude lemen gildehuis afbreken en vervangen door een stenen (1960). Schrijnwerker Louis Volders woonde in het gildehuis en bouwde er zijn werkhuis bij, waarvan de gilde later een zaal van maakte.
B- Paal, plaat geschonken door pastoor Notelaars aan de Sint-Jans boogschuttersgilde

Lijst van platen en vogels der Sint-Jansgilde
 1. Sint Jansgilde 1639.
 2. Willem Toenis 1642.
 3. Is getekend IVDC.
 4. Pastoor Notelaars 1717.
 5. Joris Schavoets 1754.
 6. Joes Booten 1755.
 7. Joannes Aerts 1765.
 8. Joes Boogaerts 1766.
 9. Joannes Moons 1768.
10. Joannes Iven 1778.
11. Belgisch Eeuwfeest 1830-1930.
12. Alfons Meelberghs 1881-1930.
13. Cornelus Vandeweyer 1945.
14. Alfons Vranken 1949. 
15. Levinus Willems 1960.
Er werden verder ook enkele platen geschonken door de gemeente en de bond.