Tekens op natuursteen

In natuursteen komen heel courant kleine tekens voor. Het gaat tekens geplaatst op natuursteenonderdelen met hoofdzakelijk utilitaire doeleinden. Deze steenhouwersmerken kunnen worden ingedeeld onder:
- plaatsings- of montagetekens (als hulp voor de natuursteenmetselaar om te weten welke steen in welke laag en in welke richting moet komen)
- localisatietekens (om te weten bij welk gebouwonderdeel de betreffende steen thuis hoort) 
- tekens van herkomst (zodat steenkappers op de werf zien van welke groeve die steen afkomstig is)
- tekens van bestemming (zodat men in de steengroeve weet voor welke werf die steenblokken zijn bedoeld)
- steenmerken: verwijzing naar de steenkapper zelf (individueel of collectief)
- apotropaeïsche tekens (tekens met een bezwerend-beschermende bedoeling)
 
Daarnaast zijn er ook de graffiti-tekens door voorbijgangers gekrast in de (natuur)stenen: pelgrims, bedelaars, kinderen... Ook in mergelgrotten aan de Maaskant, gevolg van uitbating van deze zachte Mergelsteen, zijn tal van tekens terug te vinden.
 
  Individueel   steenhouwersmerken
   
    identiteitstekens  
         
    tekens van         Bundeszeichen
      steenkappers       Collectief   Huttenzeichen
  Merktekens         Gilde
  op stenen         Bouwloods
         
            herkomst (groeve)
            hulp bij plaatsing
            metselverband
          utilitair   hoogte/diepte
          voegen
          behandelingswijze
          localisatie op de werf
          bestemming (werf)
         
      ingekraste    pelgrims
      tekens   bedelaars
        kinderen
Natuursteen         …..
   
   
   
  Geschilderde   
  tekens