Gebouwen met dambordpatronen

Diest, huis Dambord
 
Vooral in Engeland en in Noord-Frankrijk zijn er heel wat voorbeelden van gebouwen waarin over kleinere of grotere oppervlakken dambordmotieven voorkomen. Dit lijkt in eerste instantie een decoratieve ingreep, mogelijk kaderend in het zoeken naar combinaties van de ter plaatse aanwezige natuursteen met het nieuwe materiaal: baksteen.
 
Maar rekening houdend met het voorgaande is een apotropaeïsche bijbedoeling mogelijk toch latent aanwezig, net als bij de vlakvullende ruitmotieven bij de metseltekens...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huis het Dambord in Diest