Timpanen

Het timpaan (van Grieks "tympanon") is het - dikwijls rijk met beeldhouwwerk versierde - muurpaneel boven de ingang van een kathedraal of ander voornaam gebouw. In de middeleeuwse bouwkunst is een timpaan rond (romaans) of spits (gotiek) en gewoonlijk van reliëfwerk voorzien. In latere bouwstijlen is het in de vorm van een driehoek toegepast (fronton) en kan het boven portalen aan de voorkant van een gebouw zitten. Voor de beeldhouwers de plek om zich uit te leven.

Timpaan wordt ook wel als
synoniem gebruikt voor fronton.