Slangenmensen

Slangenmensen is de benaming die wordt gegeven aan bijzonder lenige mensen die aan contorsie doen. Er wordt veelal onderscheid gemaakt in 5 hoofdbewegingen: voorwaarts buigen, achterwaarts buigen, split (zijwaarts) of spagaat (voor-achter), enterologie (opvouwen van het lichaam in een kleine ruimte) en (tijdelijke) ontwrichting. Dergelijke acrobatie bestond reeds in de oudheid. Wanneer echter de link gemaakt wordt met een slang wordt het ongewone, bijna on-menselijke van deze acrobatievorm benadrukt. Het verwoordt ook de argwaan die er vaak was jegens circusartiesten. Ook voor de kerk was de duivel hier nooit ver weg... En door de gekke kronkels is een exhibitionistisch trekje evenmin ver weg.

Slangenmensen