1. Kopijen

Duistere krachten misleiden door kopijen (Beschermend)
De voorgestelde beelden pogen om modale mannen en vrouwen, huisdieren en planten te beschermen door de duivel, het boze oog, duistere geesten een kopij voor te houden waarop ze zich kunnen concentreren ipv. op het origineel. De taktiek is vergelijkbaar met deze bij het verstoppen van schoenen en hoeden.
Wanneer hoofden worden afgebeeld is de link met de Kelten niet ver weg. Voor de Kelten was niet het hart maar het hoofd, het lichaamsdeel waar het zijn van het individu zich afspeelde. Vandaar dat ze de overwonnen tegenstanders vaak onthoofden, de hoofden mee namen naar huis, om die daar ten toon te stellen. Zo realiseerde men enerzijds een afschrikkend effect naar vijandigen, en voelde men zich terzelfdertijd baas over de overwonnen persoon. Ook bij de Germanen en de Romeinen vinden we nadrukkelijke voorstellingen van hoofden. Gekende apotropaeïsche voorbeelden waren de Gorgonen en de Groene mannen. Deze gekende afbeeldingen tonen hoofden die nadrukkelijk voor zich uit staren (en soms zelfs de tong uitsteken).
In diezelfde traditie kijken de Romaanse voorstellingen van mannen en vrouwen (en (huis-)dieren) (=kopijen) de duistere krachten onbevreesd en uitdagend aan... Je herkent figuren uit alle rangen en standen!