Lucca, San Martino

San Martino kerk in Toscane, Lucca, Italië. De kerk dateert uit de zesde eeuw. De sculprurele decoratie van het portiek werd aangevat in 1233. Tegen de rechtse pilaar van het portiek is een labyrintmotief aangebracht.
Het was blijkbaar de bedoeling van de voorstelling om het labyrint-traject met de vinger af te leggen. Op deze wijze kon men zich leeg maken, zijn zorgen vergeten en terzijde zetten om vrij van zorgen de kerk te betreden (of verder te gaan). Op deze wijze is het ook een apotropaeïsche toepassing van het labyrint gezien het alle duistere gedachten dient uit te bannen.
Centraal in het labyrint bevond zich een voorstelling van Theseus en de Minotaurus.Door de vele generaties aan volgende vingers is het motief echter helemaal afgesleten.
 
  
Tegenover de ingang bevindt zich de volgende boodschap:
 
HIC QUEM CRETICUS EDIT
DAEDALUS EST LABERINTHUS,
DE QUO NULLUS VADERE
QUIVIT QUI FUIT INTUS,
NI THESEUS GRATIS ADRIANE
STAMINE JUTUS.
 
Vrij vertaald:
 
Dit is het labyrint gebouwd door Daidalos van Kreta
Al wie erin vluchtte was verloren.
Maar Theseus kon zich redden dank zij de
draad van Ariadne.