Grafzerken in Gevels

Een aantal inserties zoals in Denemarken en in Frankrijk waren geen grafkruisen maar een soort grafzerken. Deze uit Denemarken zijn vermoedelijk eind 11de-begin 12de eeuws. Zij stammen uit de eerste kersteningsperiode van Denemarken en vertonen duidelijk heidense motieven van Noormannen of Kelten, in combinatie met een kruis.
Ze zijn op een vergelijkbare wijze ingemetseld in (kerk)gevels als de hoger gesproken grafkruisen.
Uitzonderlijk blijkt dit ook in Vlaanderen voor te komen. Alhoewel het hier eerder lijkt op latere ingrepen.
Vergelijk met Ierse (Keltische) 'Cross Pilars and Cross Slabs'.

Grafzerken?

Grafzerken in gevels ‎‎(B)‎‎