De Steenkapper / -metselaar

Net als bij metselwerkgebouwen blijken er ook in natuurstenen gebouwen op diverse wijzen apotropaia verwerkt te zijn. Diverse voorbeelden hiervan zijn elders op de site aangeboord. Maar het wordt tijd om hier wat overzicht te bieden. Vandaar deze nieuwe hoofdpagina met verwijzingen.
Of al deze inserties ook apotropaeïsch bedoeld waren wordt nog verder onderzocht... en dit begint met er zo veel mogelijk naast mekaar te zetten....
1. Dambordpatronen / Schaakborden
    Schaakbordstenen (Denemarken, Duitsland, Polen)
    Net als er bij metselwerktekens vlakvullende toepassingen zijn, kan men de bedenking maken of de toepassing van dambordpatronen in gevels ook geen latente apotropaeïsche bedoeling had.
   
2. Sheela Na Gig
   
3. Romaanse Modillons
    
4. Gothische Gargouilles
    
5. Inserties
    5.1. Maskers en Romaanse koppen
    5.2. Grafkruisen
   
    5.3. Andere (los staande) Romaanse inserties (in buitengevels van kerken, op onregelmatige plaatsen aangebracht, veelal geïsoleerd)
    
     5.4. Labyrinten en doolhoven
 
6. Tekens op gevelstenen