Nederland

In de ons omringende landen dateren nog een aantal gebouwen uit die beginperiode van heropleving van westers baksteengebruik die voorzien zijn van dergelijke decoratieve motieven. Zo vinden we in het Nederlandse Dordrecht de ruïne van het huis ter Wede met een noordwestgevel die volledig gevuld is met gepunte ru

 

iten (midden 14de eeuw, groen geglazuurde koppen, ruitvorm centraal aangevuld met nog een geglazuurde steen).
 
In Zierikzee zijn de ronde torens van de Nobelpoort (midden 14de eeuw) opgetrokken in Vlaams verband met gebruik van donkere koppen (stadzijde). De traptoren van de kerk van Ritthem (Walcheren-Zeeland) is uitzonderlijk voorzien van regelmatig verdeelde gesinterde koppen en strekken.
foto: Zierikzee, Nobelpoort
 
 
Een ronde toren van het Muiderslot (Muiden, Noord-Holland) is versierd met een mooie compositie van kleine en grote ruiten. Jammer genoeg werd het motief verstoord door latere wijzigingen van de gevelopeningen. Het oudste metselwerk is uitgevoerd in overwegend Vlaams verband, de raamcorrecties in staand verband.
 
 
 
 
 
 
 
foto Ben Veldstra: Noord-Holland, Muiden, Muiderslot