De Metselaar‎ > ‎Inleiding‎ > ‎

Ontstaan

Hoe en waarom zijn metselaarstekens ontstaan? Wie gaf opdracht tot de plaatsing? In de literatuur zijn hierrond diverse theorieën geopperd. Het aanbrengen van de tekens zou verband kunnen houden met het patronaats- of begevingsrecht, zou een opdracht kunnen zijn van een of andere overheid. Enkele tekens tonen een duidelijke verwijzing naar een overheid (vb. Loker, Alden Biesen, vuurslag als kenteken van de Bourgondiërs)
 
Voor honderden andere gekende tekens is er echter geen aanwijzing dat het zou gaan om een verwijzing naar een of andere hogere instantie die optrad als opdrachtgever of belangrijk medespeler. De spreiding van vergelijkbare tekens spreekt deze hypothese verder tegen.
In het geval van een uitgesproken opdracht zou je verwachten dat enig historisch geschrift hiervan melding zouden maken, samen met de omschrijving van de opdracht.
 

Het lijkt dan ook geloofwaardiger uit te gaan van een gedoogd gebruik eerder dan van een opdracht aan de metselaars. Mogelijk moet de vraagstelling zelfs worden omgekeerd. De toepassing van metseltekens lijkt gelijklopend met de opleving van het baksteenmetselwerk te verlopen (zie ook verder) en toegepast in een behoorlijk deel van gebouwen in gans West-Europa. Het leek wel bij het gebruik van het nieuwe materiaal te horen… tenzij de opdrachtgever verkoos om het niet toe te staan?

 

Vorige pagina                                    Volgende pagina