De Metselaar‎ > ‎Oorsprong-doel‎ > ‎

Vreemde eenden...

Metselaarstekens zijn algemeen een loutere apotropaeische uiting van de metselaar waarbij in het verloop der eeuwen een evolutie merkbaar is om zich meer te richten naar de toeschouwer en soms met een iets meer inhoudelijke boodschap. 
In dergelijke oraal over geleverde tradities is het begrijpelijk dat er zich ook randgevallen voordoen.
Metselaarstekens zijn géén handtekening van de metselaar, maar in enkele gevallen zijn ze wel enigszins gepersonaliseerd...
In deze categorie lijken wapenschilden thuis te horen, net als een aantal voorstellingen waarvan de herkomst erg vreemd (persoonlijk?) en onduidelijk blijft.
Enkele metseltekens zijn door hun structuur, opbouw of detailonderdelen erg specifiek en lijken op een gepersonaliseerde uitvoering van een klassiek metselaarsteken. 
Misschien geen echt huismerk, maar toch een rechtstreekse verwijzing naar een uitvoerder.

Wapenschilden 
Uitzonderlijk komen voorstellingen van wapenschilden voor die rechtstreeks verwijzen naar de 'sponsor'-beschermheer. Als apotropaion kan dat natuurlijk meetellen! Maar het blijft toch erg ongewoon in het metselaarstekenverhaal gezien de metselaar hier uitzonderlijk put uit een eigentijds wereldlijk gegeven in plaats van uit het vaatje met oeroude symbolen verwijzend naar een geestrijke wereld.... We zitten hier sowieso in de tweede teken-periode  met een concreter inhoudelijk gegeven.

- Onbekende thema's

Enkele metselaarstekens zijn héél erg specifiek en niet terug te brengen tot klassieke apotropaeische symbolen. Mogelijk had de uitvoerder een héél specifieke bedoeling? 


- Molens

Neo-creativiteit.


- Bologna: Basilica San Stefano