Marfontaine+Kirby Muxloe+

Wanneer men metseltekens wil analyseren ligt het, uitgaand van het voorafgaand betoog, voor de hand om kijken of ze eerder tot de eerste of tweede generatie behoren. Wanneer ze ouder zijn dan de 16de eeuw gaat het zeker om bezwerend-beschermende tekens. Zijn de tekens jonger, hetgeen men merkt aan de aanwezigheid van harten, ruitkruisen, jaartallen of letters, zijn ze eerder mededelend, met betekenissen als hoger beschreven. Maar ook hier wordt bijna altijd en door ieder de vraag gesteld ‘of er toch niet meer achter zit’. Meestal zal dit niet zo zijn. Enkel in een uitzonderlijk geval roept de vormgeving of de combinatie van tekens toch specifieke bedenkingen op. 
Voorbeelden hiervan zijn het kasteel van Marfontaine (Frankrijk, Aisne, Thiérache) en Kirby Muxloe Castle (Engeland, Leicestershire) waar naast heel klassieke metselaarstekens toch een aantal specifieke 'vreemde' voorstellingen voorkomen.
 
 
Het kasteel Marfontaine werd in 1617-1619 gebouwd door Marguerite de Beaumont. Het kasteel zelf en de bijgebouwen zijn rijkelijk versierd met metseltekens uit de tweede generatie. Maar het feit van een volledig uitgeschreven naam, vergezeld van (tweemaal) het wapenblazoen is erg uitzonderlijk en geeft toch impliciet en nadrukkelijk aan dat men iets wou vertellen. Wat de omschreven hypothese lijkt te ondersteunen dat verder ook wordt verwezen naar een overleden echtgenoot.
  
 
 
 
 
 
 
 
In Engeland vinden we op het Kirby Muxloe Castle(1480), rechts van de inkompoort, een wel heel speciale figuur terug met donkere stenen die een heraldische mouw voorstellen, verwijzend naar het wapenschild van Hastings. Verder is op de inkompoort een schip weergegeven, een kan met handvat, een deel van een figuur (standaard met vlag?)...

In Haldern (Deutschland, Nordrhein-Westfalen: Rees, Schapdick) bevindt zich de Battenbergturm uit de 16de eeuw. De toren is gebouwd door Amelongh van Eijscharden en de figuur met de kanonskogel die is voorgesteld op de toren zou naar hem kunnen verwijzen. Was het de bedoeling de toren uit te bouwen tot een waterburcht? Feit is dat het bij de toren is gebleven, en dat een dergelijke voorstelling afschrikkend - apotropaeisch is.
Op de toren staan nog de volgende letters: M D V I AE en D H W B I E. De meest plausibele uitleg hiervoor is dat beide letter-groepen hetzelfde zeggen, het eerste in het latijn: VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM, het tweede in het Nederduits: DAT HEEREN WORD BLEIWT IN EWICHKEIT.
 
 
 
 
 
 
 
vorige pagina                                                    volgende pagina