Waspik

Waspik is een dorp in de gemeente Waalwijk, Noord-Brabant (NL). In Waspik bevinden zich een aantal huizen met een hartteken in de voorgevel. Geen hartvorm in gesinterde steen, maar in reliëf, uitgevoerd in pleisterwerk of als (bak-)steen die in een hartvorm is gekapt. Het komt voor op 15 huizen, waarvan er tien oorspronkelijk als boerderijen zijn gebouwd en vijf als woonhuis vaak annex bedrijfsruimte voor een ambachtsman.
Grofweg ligt de bouwperiode van deze panden tussen 1775 en 1875. Het zijn in ieder geval allemaal huizen met een topgevel, een twee tot vijftraps kopgevelbekroning en een toppilaster. Op één uitzondering na bevindt de hartvorm zich direct onder het onderste puntje van de toppilaster en de kleur ervan is wit, geel, rood of zwart. De grootte van de hartvorm varieert rond 15 cm in de hoogte en 12 cm in de breedte. 
Opvallend is dat in het aangrenzende dorp Raamsdonk geen enkel huis –meer- staat met een dergelijke hartvorm, in het andere aangrenzende Capelle: vier. In de vermelde bouwperiode was naar schatting 80% van de Waspikse bevolking katholiek.

Waspik