Donderbezem


van Hagal rune (vet getekend) naar Margriet
Een donderbezem is gekend symbool vooral in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Soms wordt het voorgesteld als een echte bezem, soms als een
 maalkruis met een extra lijn erdoor (horizontaal of verticaal afhankelijk van hoe je het bekijkt). Als metselaarsteken komt het slechts enkele malen voor. Bij de runentekens was het gekend als de Hagal-rune. 
De donderbezem wordt specifiek vernoemd als afweerteken tegen bliksem. In het Duits betekent 'donnerbesen' (ook Hexenbesen - donnerbüsche) niet enkel donderbezem maar ook maretak. In Italië, Zweden, Tsjechië en Zwitserland zijn voorbeelden bekend waar maretak werd aanzien als een apotropaion tegen brand/vuur/bliksem. In volksgeloof werd de parasiterende maretak soms gezien als een gevolg van blikseminslag op de boom.

In Noord Duitsland, regio Hannover - Hamburg - Kiel komt het donderbezem-symbool vaak voor in combinatie met een 'molen'-figuur. Verwijst die naar het andrieskruis (maalkruis, gebo-rune?) of gaat het eerder om een vruchtbaarheidssymbool? En als je de figuren naast mekaar plaatst is een windmolen-motief overduidelijk. Soms is het echter helemaal niet zo duidelijk of het over een 'molen' of een donderbezem gaat... Of om een 'calvarie' met een maalkruis ipv. een recht kruis??
Op bijgaande figuur is de donderbezem in dikke zwarte lijn voorgesteld. Maar als je de uiteinden opeenvolgend verbindt kom je tot patronen met cirkels en gelijkzijdige driehoeken. Ga je de uiteinden om de twee verbinden dan kom je tot het hoger vemelde hexagram. Ga je tegenoverelkaar liggende uiteinden verbinden kom je tot margrietfiguren. Al deze figuren zijn herhaaldelijk besproken en gekend als apotropaeïsch.

MT-Donderbezem