Geploegde akker

Een opdeling van een geveldeel of van een muurvlak in kruislings geplaatste lijnen (een kleinere versie van de gevelvullende vlakken) zou een verwijzing kunnen zijn naar de gevelvullende decoraties van de eerste stroming. In de analyses van Geert Hoornaert wordt dit echter een Romeins zinnebeeld genoemd voor moeder aarde door weergave van een omgeploegde akker. Deze verklaring werd in recentere publicaties nergens anders teruggevonden, maar past wel perfect in de gevolgde redenering.
 
 
In enkele voorbeelden hiervan (Rotselaar, Averbode?) herken je met wat verbeelding een druiventros. In de landbouwmaatschappij van de middeleeuwen draait het hier allemaal om... 'Bede voor een goede oogst..?'  
 
Het decoratief aspect is hier toch nooit erg ver weg, want de akkervorm wordt telkens aangepast aan de gevelvorm, aanwezigheid van ramen, afwisseling van een rij ruiten met een rij 'gepunte' ruiten,...
 foto :Averbode, Norbertijnenabdij, washuis
 
In een aantal voorbeelden komen in hetzelfde gebouw varianten voor van het aaneengeschakelde ruitpatroon (Vb. Montcornet in de Thiérache) wat er lijkt op te wijzen dat het decoratieve aspect zeker daar overweegt. De ‘geploegde akker’ betekenisgave lijkt dan ook eerder een specifiek gegeven (mogelijk van toepassing op een welbepaald teken op een welbepaald gebouw).
 
 
vorige pagina                            volgende pagina