De Metselaar‎ > ‎Analyse van tekens‎ > ‎

Organogram

Navolgend organogram probeert wat structuur te bieden in het metseltekenonderzoek en een hulp te zijn bij de situering en de vraag naar de keuze van een bepaald motief... De aangegeven periodes en data zijn richtinggevend en zeker niet scherp afgebakend. Metseltekens uit de eerste periode komen ook nog voor in de latere.
  Decoratief   gevelvullend vooral op rijkere kastelen
 
(FR - GB - PL)
       
        Vlakvullend   geploegde akker?
       
          maalkruis
          ruit
          calvariekruis
            combinaties  
  Metseltekens               odal
  (met koppen van        bezwerend       hexagram
  afwijkende kleur)       (ca. 1200-1500)       kelk
              zeldzamer   levensboom
                toren
             
                  hart (na ca.1500)
      Figuren       bezwerend   toverknoop
       
meer mededelend
      calvarie (blijft)
        (ca. 1500-1700)       gevulde kelk
               
            meer /
zuiver (?)
  jaartallen (na ca.1600)
            mededelend   adagia (Thiérache)
               
            uitzonderlijk   sibbetekens
              opdrachtgever
           
              composities van oude tekens /
BAKSTEEN         Neo-tekens   eigen intrepretaties
        (na 1700)   initialen-letters (zeldzamer) 
   
     
        decoratief
            (vooral een
      ingebakken   fabrikant (legioen) Romeinse
      tekens     traditie)
  Merktekens       opdrachtgever (consul)
  op stenen      
      ingekraste    pelgrims
      tekens   bedelaars "graffiti"
        kinderen
        …..
     
      Decoratief overschilderde gevelpatronen (GB + FR)
       
  Geschilderde   
Bezwerende
19°-20°E?
  tekens    
    Reclame In de 20°E (vooral USA)