Natuur en decoratie

Soms is er een duidelijke noodzaak om een geheel paneel of vlak decoratief te vullen. De voor te stellen figuur alleen laat dit veelal niet toe. En dan zijn natuurelementen: takken en bladeren een interessant middel om het geheel op te vullen.
Voorbeeld hiervan zijn de vier panelen van de kerkstoel van de St-Martinuskerk van Herk-de-Stad. Hier worden de vier evangelisten voorgesteld via hun tetramorfe symboolgestalte: Mattheus als mens/engel, Marcus als leeuw, Johannes als adelaar en Lucas als gevleugelde stier (os of kalf). Enkel het hoofd is weergegeven binnen een natuurlijk geïnspireerde groene opvulling. De voorstelling toont inderdaad geen gestalte die uit de natuur lijkt voor te komen of er integraal deel van uitmaakt. Het gaat telkens om twee takken met eikenbladeren en eikels waardoorheen de figuur te voorschijn komt.

Natuur en decoratie