ICONOGRAFIE‎ > ‎Grotesken‎ > ‎

Schreck- und Neidköpfe

Onder deze benaming worden in duitstalige gebieden heel wat apotropaeïsche hoofden beschreven. De naam dekt echter verschillende types van voorkomende hoofden. Maar typisch voor deze streken zijn hoofden in vakwerkgebouwen die werden uitgesneden op de eindkoppen van draagbalken. Ze werden in vurige kleuren geschilderd. Vandaar dat voorbeelden van die specifieke, geschilderde, in hout uitgesneden hoofden hier worden samen gebracht.
Men beschouwde schreckköpfe eerder bedoeld om het boze, nood en dood, ziektes bij mens en vee te bannen, af te schrikken, af te wenden van het eigen huis. De benaming: Neidkopfes daarentegen was onschuldiger en eerder bestemd om afgunst en nijd van de buren te weren. Sommige voorbeelden zijn duidelijk groene mannen.

Schreck- und Neidköpfe