Minerva

Minerva was een belangrijke godin in het oude Rome, sterk beïnvloed door de godsdienst van de Etrusken, die hun godin Menrva noemden. Minerva of Menerva is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest. Daarnaast staat haar betekenis als de beschermster van de burchten van de steden, zoals de Sabijnen haar vereerden, en de opvatting van de Etrusken, die haar zowel beschouwden als de godin, die de bliksem neer slingert, als haar erkenden als de uitvindster van al wat nuttig en aangenaam is voor het menselijk leven. Vooral de uitvinding van de fluit werd haar door hen toegeschreven. 
Ze komt in grote lijnen overeen met de Griekse Athena Polias. Afbeeldingen stellen haar vaak voor met helm of hoofddeksel.