De Wildeman

Wildemannen

Net als de groene man is de wildeman een heel oud mythologisch gegeven. Er zijn voorbeelden bekend uit het oude Mesopotamië. Vooral in de Middeleeuwen is de wildeman populair. In de late Middeleeuwen en de Renaissance komt hij vooral voor in de heraldiek als schildhouder.
Hij lijkt verwant met de satyr, de faun en Silvanus de Romeinse woudgod.
Hij wordt voorgesteld als een verwilderd, geheel behaard persoon, meestal gewapend met een houten knots.
Wildeman