Afschrikkende oer-grimassen

 
Wanneer men iemand wil afschrikken, zijn ongenoegen of afkeer uiten, zijn er oer-gelaatsuitdrukkingen die hiervoor in eerste instantie in aanmerking komen:
1. Zijn tong uit steken
2. Zijn mond wijd spreiden (al dan niet met de tong uitstekend): brede smoelen trekken!
Leagros group, Parijs, 520 voor Christus (foto Bibi St-Pol)    (Fr) Fontaine d'Ozillac (photo Kristobalite)