Homepagina‎ > ‎

Wat en hoe - Copyright

Wat en hoe
De items hebben alles behalve de pretentie om volledig te zijn. Het zou mij verheugen indien ieder die onvolledigheden, tekorten of foutieve vermeldingen opmerkt, dit zou signaleren (marc.robben@telenet.be).
 
Weergegeven foto's kan je vergroten door erop te klikken. Je keert terug met 'backspace' (<--) of 'undo'.
 
Er zijn heel wat links naar diaprojecties in Picasa. Door onmiddellijk op een pijltjestoets onderaan te klikken stopt het automatische verloop en kan je op eigen tempo verder.
Soms verspring je bij het opstarten naar Picasa zelf, wat niet echt de bedoeling is. Als je dit gewoon afsluit kan je dezelfde dia's via de website bekijken (wat vaak sneller gaat).
Als je op het icoon links onderaan klikt spring je rechtstreeks naar Picasa waar je een overzicht hebt van de foto-albums.
 
Probeer ook de zoekfunctie. Deze werkt enkel in de site zelf, dus niet in Picasa. Als in Picasa de zoekfunctie gebruikt wordt, doorzoekt die het ganse web en niet enkel de eigen foto-albums.
 
Je kan ook rechtstreeks naar de Picasa-fotoalbums.
De website zelf heeft dan weer het voordeel makkelijker en sneller heen en weer te springen.  
 
Copyright
- Deze website heeft géén commerciële bedoelingen, maar poogt de geschiedenis te laten herleven via foto-materiaal. Specifiek wordt er gewerkt rond het oude graafschap Loon, metseltekens en schansen.
 
- Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met eigen fotomateriaal. Waar teksten worden over genomen wordt dit ofwel vermeld ofwel wordt een verwijzing naar de bron opgenomen op de pagina 'bibliografie'.
 
- Gezien de bedoeling van het onderzoek om verder inzicht te krijgen door het verzamelen en naast mekaar plaatsen van fotomateriaal uit gans West-Europa zijn -onvermijdelijk- een aantal foto's over genomen van het internet. Er werd zo veel mogelijk getracht de rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal te vermelden (zie Picasa). Eenieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, en niet is vernoemd, kan dit melden. Een vermelding van de herkomst zal dan worden ingevoegd. Indien de rechthebber zich stoort aan het gebruik van zijn fotomateriaal zullen de foto's worden verwijderd van de site. 
 
- Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder vermelding van de herkomst.
- No part of this product may be reproduced in any form without mentioning the owner.