Metselaarstekens

Metselaarstekens, Metseltekens, des Signes Magiques en Maçonnerie, Tudor Brickwork / Diaper Patterning
BE / NL
- Joseph Desitter, Les signes symboliques des maison rustiques, Le Lion de la Flandre, 1941
- Ir W.F. Van Heemskerck-Düker en ir. H.J. Van Houten, Zinnebeelden in Nederland, Hamer, Den Haag, 1941
- Eeuwig Levende Teekens, tentoonstelling Volksche Zinnebeelden, De Hamer, Den Haag, 1941
- J.H.Kruizinga, Ornamenten van huis en hof, Deel 1, pag. 78-87, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, NL, 1963.
- Bert Bijnens, Typische Huismerken, Zuid-of Frans-Vlaanderen, Heembibliotheek Bachten de Kupe nr. 2,  pag. 165-166, 1964.
- Frans Nackaerts, Het kruis als huisbescherming in: Ons Heem, jg.22, nr. 1, 1968 en jg23, nr. 11, 1969.
- P.J.Brand, Runetekens,metselaarstekens of vlakversiering in: De Vier ambachten, jb 1972-1973, pag. 133-136, Hulst-Zeeland.
- Bert Bijnens, Metselaarstekens en runen in Frans-Vlaanderen en de Westhoek in: Frans-Vlaams Jaarboekje, Koksijde, 1973.
- W.H.Th. Knippenberg, Oude rechtstekens in bakstenen kerkmuren in: Brabantse Oudheden, pag. 241-258, 1977.
- Leo Daemen: Stenen raadsels op ten Eikenen, HBvL dd. 26.05.1979.
- Mathieu Driessen, Metselaarstekens, CIRG-Zaragoza, 1982
- Mathieu Driessen, Marques Magiques de Maçons, 1982 
- W.H.Th. Knippenberg, Ingemetselde tekens in de buitenmuren van oude kerken en kastelen, Monumenten jg 3, nr.11-12, pg. 4-11, nov-dec. 1982.
- Mathieu Driessen, Metselaarssymbolen door de Nederlanden, 1983.
- J.Swinnen, Gemetselde tekens in de kerktoren van Olmen in: Olmense Heemkundige kring, ’t Schreneel 1, pag 4-10, 1983.
- W. Johnson, Metselaarstekens op de St-Lambertuskerk te Ekeren in: Heemkring Ekeren, Jaarboek 1, pag. 117-125, 1983.
- W. Johnson, Metselaarstekens in de provincie Antwerpen, een werkhypothese in: Volkskunde, pag. 231-253, 1985.
- A.H.Houben, Tekens van recht en de heraldiek, Brabantse Leeuw, 2, pag. 105-108, 1986. 
- Mathieu Driessen, Metselaarstekens of Metselaarssymbolen, 1986
- Mathieu Driessen, Vergelijkende studie: Metselaarstekens, Steenhouwersmerken, Huismerken, en hun eventueel verband met runetekens,1986.
- Maurits van Rooijen, Op gevels geschreven, Shell Nederland BV., 1987.
- Herman Strijbos, Tekens van tegenspraak, Een inventarisatie van oude tekens op gevels in de Zuidelijke Nederlanden in: Brabants Heem, 1989.
- P.Bemindt, Tekens op de toren in H.K.Rijkevorsel, jaarboek 1990, p.134.
- H.H.M.Strijbos, Metseltekens in: Restauratievademecum, Praktijkboek instandhouding Monumenten, RV-blad 01-1 tot 18, Sdu Uitgevers bv, Zeist, 1993.
- Swinnen, Gemetselde tekens in de kerk van Olmen, heemkundig tijdschrift 't Schreneel nr. 1, 1993.
- M.Driessen,  de Cannaertshoeve in Stevoort in: Volkskundige berichten, Limburgs Volkskundig Genootschap, jrg 6 nr 4. pag 1-11., 1994.
- Geert Hoornaert, Over metseltekens en andere symboolgeladen tekens, verzamelde artikels uit Rollarius-Historia Flandriensis, 1996.
- Geert Hoornaert, Metseltekens in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 35, 1997.
- Mathieu Driessen, Franc-Maconnerie et signes de maçons, 1999.
- Bert Bijnens, Metselaarstekens en runen in Frans-Vlaanderen en de Westhoek in: Bachten de kupe, heemtijdschrift, 42 jg nr. 1, pag. 12-21, jan-feb-maart 2000.
- Kathleen Dignef, St-Truiden: een zoektocht naar symbolen, Wandelen langs symbolen, pag 79-80, Open Monumentendag Vlaanderen, 2002.
- Lut Vanoverberghe, Metseltekens, gevelankers en merktekens: allemaal symbolen, artikel in: 't Meiboompje 4/2002 - 19de jrg., Heemkundige Kring, Gullegem, 2002.
- W. Johnson, Metselaarstekens op laat- gotische parochiekerken in het Noorden van de provincie Antwerpen in: Heemkring Ekeren, Jaarboek 21, 2003.
- James W.P.Campbell, Baksteen, geschiedenis-architectuur-technieken, pag. 138-141, 228-231,Lannoo, 2003.
- Joost Oostvogels, Metselaarstekens op de St-Quirinuskerk te Vlimmeren in: Jaarboek Heemkundige kring de Vlierbes, jg.26, pag. 95-104, 2004.
- Serge Migom, Van Klei tot kerk, Baksteengotiek in de Kempen, Erfgoedgids, Dienst Cultureel Erfgoed Antwerpen, pag. 15, 2004.
- Katrijn D'hamers, Het hart als populair symbool, Mores 5, pag 19-23, 2004.
- Barbara Perlich, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag 9-18, Academiapress, Koksijde, 2008.
- Karel Emmens, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag 99-100, Academiapress, Koksijde, 2008.
- Thomas Wets, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, pag. 149, Academiapress, Koksijde, 2008.
- Tony Oost en Evy Van de Voorde, In vuur en vlam, Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen, Baksteencongres 17-18.04.2009, Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde: monografie 1, 2009.
- Marc Robben, Metseltekens, van decoratie naar symbool en terug in: Heemkunde Limburg, tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed in nrs: 2010/2 en 2010/3.
- Marc Robben, Magische metseltekens, Oud Hoorn, kwartaalblad 4/2011, pag. 180-182, Vereniging Oud Hoorn, Oud Hoorn (NL), 2011.
- Marc Robben, Tekens van bij-geloof op gebouwen, deel 1: metselaarstekens, Kiosk 75, dec. 2013, jg. 19, nr.4, pag. 37-42, Heemkunde Beringen, 2013.
- Marc Robben, Tekens van bij-geloof op gebouwen, deel 2: de smid, muurankers met smidstekens, Kiosk 76, mei 2014, jg. 20, nr.1, pag. 25-32, Heemkunde Beringen, 2014.
- Jan Gerits, Sacramentsplaten: een minder bekend volksdevotioneel erfgoed, Heemkunde Limburg, tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed in nr: 2014/2 pag. 1-8.
FR
- Jozeph Dezitter, Les signes symboliques des maison rustiques in: Le Lion de Flandre, dec. 1941.
- J-P. Meuret en H.Noaillles, Signes en briques vitrifiés sur les constructions de la Thiérache, extrait de 'La Thiérache', numéro spécial 1873-1973, ex. no. 1221, p 123-159, 1973.
- Hervé Pillipetti | Janine Trotereau, Symboles et pratiques rituelles dans la maison paysanne traditionelle, Paris, ed. Berger Levrault, 1978
- Josiane Sartre, Chateaux 'brique et pierre' en France, Nouvelles Editions Latinnes, paris, 1981.
- M.A.W. Driessen, Les Marques Magiques de Maçons, extrait de: Acte du colloque international de Glyptographie de Saragosse, CIRG, pag 448-457, 1982.
- Jacques Moulin, Quand les châteaux étaient peints, Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles, 2002 (http://crcv.revues.org/index1692.html)
GB
- Robert Field, Geometric Patterns froms tiles & Brickwork, Fuller-Davies Ltd., Ipswich, 2004.
- Nathaniel Lloyd, A history of English Brickwork, The Estate of Nathaniel Lloyd, England,1983
- Jonathan Foyle, Some examples of external coloration on English Brick buildings, c. 1500-1650, Bulletin du centre de recherche du château de Versailles, 2002 (http://crcv.revues.org/index125.html)