Baksteen, natuursteen

Baksteen:
- A.L.J. Van De Walle, Het Bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen, de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1959.
- H.Janse, Bouwers en bouwen in het verleden, de bouwwereld tussen 1000 en 1650, Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1965.
- Dirk de Vries, Bouwen in de late Middeleeuwen, Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht, Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1994.
- Cl.V. Trefois, Van vakwerk tot baksteenbouw, Danthe NV, St-Niklaas, 1979.
- Nicola Coldstream, Middeleeuwse ambachtslieden: Meester-metselaars, Brepols-Turnhout, 1992.
- Giovanni Peirs, Baksteenarchitectuur in Europa, Lannoo - Tielt, 1994.
- J.W.C. Campbell, Baksteen: geschiedenis, architectuur, technieken, Lannoo, 2003

- Stichting kunstboek: steen, grondstof – stof tot nadenken, Open Monumentendag Vlaanderen 2003

- Serge Migom, Van klei tot kerk, baksteengotiek in de kempen, Erfgoedgids 2004,

- Diverse auteurs, Jaarboek abdijmuseum Ter Duinen 1138, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin, Koksijde 2008, Academiapress
- Tony Oost en Evy Van de Voorde, In vuur en vlam, Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen, Baksteencongres 17-18.04.2009, Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde: monografie 1, 2009.
- Martin Hammond, Bricks and brickmaking, Shire Library, Shire Publications Ltd., 2010.
- Ronald Stenvert, Biografie van de baksteen: 1850-2000, WBooks Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Pictoright, Amsterdam, 2012.

Natuursteen:

- Jaak Nijssen, De oudste stenen grafkruisen van het Maasland, overdruk in Volkskunde nr. 3, 1991, p. 242-245. Uit Liber Amicorum Prof. Dr. Jozef van Haver, Brussel 1991.

- Jaak Nijssen, Die Anfänge der steinernen Grabkreuz des Maaslands, Kurzreferat Int. Tagung für Klein- und Flurdenkmalforschung, 28-31 mai 1992; St. Magdalena, Linz

- R.Dreesen, M. Dusar, F. Doperé, Atlas natuursteen in Limburgse Monumenten, Provinciaal Natuurcentrum het Groene Huis, Provincie Limburg-Likona, 2003.

- Brabantse bouwmeesters, verhalen uit de gotiek, Provincie Vlaams Brabant, 2004.