Bezem

De bezem was een machtig wapen. Heksen konden er mee vliegen. Een bezem tegen de gevel plaatsen of uit een dakraam steken was dan ook een apotropaeisch teken bij uitstek. Je kan dit op verschillende manieren uitleggen maar de navolgende verklaring geeft hiervan een levendig beeld. 
De bezem geeft de boze geest een dubbel signaal: opgepast hier woont al een heks en verder: je kan beter elders onheil gaan zaaien want de heks is thuis gezien haar mobiel voor de deur staat!!

Zie ook de donderbezem bij de metselaarstekens!

Bezem