Schildereffecten

Schilderwerk werd vaak gebruikt ter correctie of aanvulling. In het Tudortijdperk (maar ook op een aantal Franse kastelen) is gekend dat men perfectie nastreefde. En wanneer gevelvullende metselaarsmotieven niet erg goed waren uitgelijnd (vaak logisch samengaand met maatafwijkingen van de gevelstenen) werd het geheel overschilderd (met een kalkverf) met correctie van de kleurpatronen. Als voorbeeld wordt hiernavolgend het binnenschilderwerk van de kerk van Paal getoond dat hetzelfde principe toepast.
In het kapelletje van de Maarschalk te Bergom-Westerlo zijn de voegen gekleurd volgens een diagonaal patroon (vergelijkbaar met metseltekenpatronen).