Geschilderde gevelreclame

In een onderzoek naar wat er allemaal gebeurt in en op gevels moet onder de hoofding schilderwerken, natuurlijk ook het fenomeen van geschilderde gevelreclame worden vermeld. Wat heel populair was in de eerste helft van de 20ste eeuw is echter ondertussen als fenomeen ook bijna geheel verdwenen.