ANDERE TEKENS‎ > ‎

Huismerken

Bruegel-Elck1 (1558)Huismerken zijn allicht een voortbrengsel van jagers en landbouwers, dat zich langzamerhand naar stad en burgerij uitbreidde. In de ongeletterde middeleeuwse samenleving werden immers  huismerken als handelsmerken gekerfd in tonnen en kisten, in allerlei goederen, en geverfd of geweven in balen voor verpakking, om de goede aankomst van waren te garanderen. In de Hanzesteden golden die speciale tekens als bewijs van bezit van een bepaald persoon, van een gilde of handelarenverbond. De huismerktekens liggen vrij wel zeker aan de basis van de tekens van middeleeuwse handwerklieden, de koopmans- en fabrieksmerken en zijn ze nog steeds te herkennen in merktekens van goud- en zilversmeden, notarismerken en drukkersmerken (uit 'Heraldiek, Davidsfonds Leuven, 2004).
Huismerken waren een persoonlijk teken. Bij erfgenamen werd mogelijk een extra streepje toegevoegd aan het teken.

Een analyse van huismerken als sibbetekens in Vlaanderen gebeurde o.a. door E.Verstraete in 1943. Maar hij bespreekt ook huismerken als ambachtsteken.


Huismerken komen dan ook voor als ambachtsteken: bij drukkers, koperdrijvers, goudsmeden, tapijtwevers, houthandelaars...

In de elders besproken metseltekens komen, weliswaar schaars, toch ook enkele tekens die door hun specifieke vormgeving verwijzen naar een specifieke metselaar of metselaarsfamilie of gilde.