Verluchtingsgaten

- Kopgevels van schuren in Pennsylvania
        Foto's - Des photos - Pictures
- Zolder-tipgevels in Columbia

- Barns in Great Britain