Romeinse geveltekens

Romeins baksteenmetselwerk bestaat uit platte bakstenen die dienen als bekisting voor een centrale opvulling met 'beton'. Het toegepast verband is dan ook minder belangrijk in de stabiliteit van het geheel. De dunne stenen en het onregelmatige verband maken 'klassieke' metselaarstekens dan ook onmogelijk. Toch vind je voorbeelden terug van metselaarstekens-types in gevels.
In de Porta Sebastiano bevindt zich het kleine 'Museo della Mura". Hier zijn een reeks voorbeelden van apotropaeische voorstellingen verzameld. Het gaat zowel om tekens in baksteen als om natuursteeninserties.