Apotropaia in natuursteengebouwen

Eerder uitzonderlijk komen er ook apotropaeïsche tekens voor in natuursteengebouwen, hetzij gevormd door baksteen elementen, hetzij door natuursteen. Gezien tekens zo nadrukkelijk werden toegepast door de baksteenmetselaars lijkt het ook wel logisch dat er zich een aantal voorbeelden voordoen bij de natuursteenmetselaars.
De mij gekende voorbeelden in NATUURSTEEN zijn navolgend terug te vinden.