Victor Noir (Parijs)

Pierre Napoleon Bonaparte (1815-1881) was een Frans politicus, een neef van Napoleon I die op 10.01.1870 groots in het nieuws kwam toen hij de journalist Victor Noir met zijn revolver doodschoot. De republikeinse journalist Paschal Grousset, dieeen campagne tegen Bonaparte voerde, had Noir samen met een andere journalist op pad gestuurd om de prins tot een duel uit te dagen. In de woordenwisseling die hierdoor ontstond gaf Noir Bonaparte een oorvijg. Deze trok op zijn beurt een revolver en schoot de journalist dood.
Deze daad bracht de republikeinse pers in rep en roer en men eiste dat hij berecht zou worden. Er werd zelfs geld ingezameld om een monument ter ere van (de daarvoor relatief onbekende) Victor Noir op te richten. Het hooggerechtshof te Tours sprak Pierre echter op 27 maart 1870 vrij en dit gaf aanleiding tot grote republikeinse betogingen.
 
Het graf van Victor Noir in Père Lachaise (Parijs) is een vruchtbaarheidssymbool geworden. Wrijven over zijn broek of schoenen wordt geacht de vruchtbaarheid te vergroten, zodat het graf vaak door vrouwen wordt bezocht..
 
 
Om het beeld te beschermen tegen beschadiging werd er een hek rond geplaatst dat echter in 2005 werd gesloopt na protest van Parijse vrouwen. Een nieuw bord waarschuwt: "Elke schade veroorzaakt door graffiti of onfatsoenlijk te wrijven zal worden vervolgd."
 
De beeltenis van de 19e eeuw bekend als journalist Victor Noir is al lang populair bij vrouwen bezoekers. Dit is mede te danken aan zijn reputatie als een romantische figuur, en deels vanwege de beeld dat Noir toont in een geklede jas en broek plat op zijn rug, met een duidelijke uitbreiding in de lies. Volgens het verhaal, zou hij trouwen op de dag nadat hij werd vermoord.
 
 
 
 
 
 
 foto: tiz herself