Vaktermen01 Flank
02 Courtine (gordijn)
03 Keel
04 Face (van bastion)
05 Vuurlijn (kruisvuur)
06
07 Glacis (doorsnede)
08 Bedekte weg
09 Contrescarp
10 Gracht
11 Cunette
12 Escarp
13 Berm
14 Buitentalud van vestingwal
15 Plongee
16 Banket
17 Walgang
18 Binnentalud
19 Glacis (bovenaanzicht)
20 Tenaille (als buitenwerk)
21 Halve maan
22 Hoornwerk
23 Vestinggracht
24 Bastion (met gebogen flanken en orreillons)
25 Ravelijn
26 Bastion (Oud Nederlands vestingstelsel)

27 Dubbele Tenaille (als voorwerk)
28 Wapenplaats
29 Bedekte weg
30 Contre garde
31 Courtine (gordijn)
32 Tenaille (als verdediging van de courtine)
33 Papenmuts
34 Kroonwerk
35 Revetement (bekleding van de wal)
36 Citadel
37 Faussebraye (onderwal)
38 Terreplein