Militaire schansen

Uit de 80-jarige oorlog (1568-1648) dateren heel wat militaire versterkingen. Tijdens de aanslepende oorlog tussen de Staatsen en de Spanjaarden werden steden versterkt en werden vooral in de grenszone tussen beide strijdende partijen schansen en linies opgetrokken. Het is de bedoeling om hier een en ander te verzamelen.
Vestingbouw (begrippen)
       -  Vaktermen
       -  Vestingstelsels

Vestingsteden
   - Vestingsteden in België
        - website met o.a. vestingsteden ("Staats-Spaanse linies")
        - Maastricht (stichting Maastricht Vestingstad)

Schansen en linies uit de tachtigjarige oorlog (vooral langsheen de huidige grens tussen België en Nederland)
        - website met o.a. aantal schansen/forten en linies  ("Staats-Spaanse linies")

Forten WO I en II
Forten en linies in België