TEKENS VAN (BIJ)GELOOF OP GEBOUWEN

Het bouwkundig erfgoed in Loon - Tekens van (bij-)geloof en merktekens op gebouwen - Schansen en versterkingen
Dit site-onderdeel zoekt naar tekens van bijgeloof op gebouwen. Belangrijkste item hierin zijn de metselaarstekens. Maar buiten tekens op metselwerk wordt ook gezocht naar tekens op metaal, natuursteen, in schilderwerk, in vakwerkbouw, in rurale omgeving. Ter vervollediging wordt ook aandacht besteed aan meer functionele tekens op diverse materialen.
Het voorkomen van bordspellen lijkt toch wel een speciale vermelding waard. De leutigste bijdrage zijn de te strelen bronzen beelden.
De algemene benaming voor bezwerend-beschermende tekens is Apotropaion / Apotropaia. Gezien parallellen wordt opgesplitst naar de initiatiefnemer van de tekens...